تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1399
کد 3435

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده املاک تحت اختیار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن کامل آگهی، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/amlak%20a.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/amlak%20s.pdf