تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1399
کد 3434

با هدف حفظ درختان صورت می گیرد؛

اندودکاری درختان با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن

طرح اندودکاری درختان با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آنها در فضاهای سبز سطح شهر انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، تغییرات دمایی و آب و هوایی موجب بروز ترک خوردگی و روزنه در تنه درخت می شود و آفتها و حشرات مضر به داخل درخت نفوذ کرده و زمینه را برای بیماری و خسارت دیدگی درختان فراهم می کنند. 
 اندودکردن درختان با این خمیر که ترکیبی از خاک چینی یا همان کائولن، سموم آفت کش و چسب چوب است، موجب انسداد این روزنه ها و حفظ سلامت درختان شده و مانع زمستان گذرانی این آفات در روزنه ها و ترکها می گردد. 
بر این اساس، عوامل حوزه فضای سبز شهرداری تبریز طرح اندودکاری تنه تمامی درختان سطح شهر را آغاز کرده است. این طرح تا پایان آذرماه ادامه خواهدداشت.