تاریخ : شنبه 1 آذر 1399
کد 3433

طی حکمی

سرپرست  جدید اداره تبلیغات سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری معرفی شد

سرپرست جدید اداره تبلیغات سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری تبریز معرفی شد
به گزارش روابط عومی و ارتباطات سازمان،  با توجه به اهمیت تبلیغات شهری و امور مربوط به این حوزه، طی حکمی، حسن پارساکیا به عنوان سرپرست جدید این اداره منصوب شد.
گفتنی است پیش از این، کریم میمنت نژاد سرپرستی این را برعهده داشت.