تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 3429

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان واقع در بلوار ستار خان جهت ت.لید و فروش گل و گیاه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده گلخانه یکه دکان را جهت تولید و فروش گل و گیاه منتشر کرد.
جهت دریافت متن کامل آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/GOLK.pdf

جهت دریافت شرایط مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sm.pdf