تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 3428

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/CTV.pdf

برای دریافت پیش قرارداد تلویزیونهای شهری کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/PGTV.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در فراخوان جذب سرمایه گذار کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/SSTV.pdf