منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 3416

با هدف رفع اغتشاش بصری و صیانت از حقوق شهروندی صورت گرفت؛

مرحله اول جمع آوری شبانه تابلوهای غیرمجاز اصناف از سطح شهر تبریز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

مرحله اول طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز از سطح شهرتبریز، به طور شبانه توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، با توجه به نصب برخی تابلوهای اصناف و کسبه با ابعاد غیرمتعارف و یا تابلوهای ناایمن از جهت نوع سازه و محل یا نحوه نصب، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شبانه نسبت به جمع آوری این تابلوها اقدام نمود.
بر اساس این گزارش،  ضرورت جمع آوری این تابلوها در قدم اول با درخواست شفاهی، برعهده صاحب صنف گذاشته می شود و در وهله دوم، با ارسال اخطاریه کتبی مورد تاکید قرار می گیرد و سپس، در صورت عدم اقدام از سوی مالک، واحد تبلیغات شهری سازمان به این امر مبادرت می کند.
لازم به ذکر است تابلوهای دارای ابعاد نامتعارف یا تابلوهای ناایمن، از نظر قانونگذار تابلوهای غیرمجاز معرفی و مشمول طرح جمع آوری می شوند که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با حکم دادستانی و با حضور نیروهای انتظامی اجرای آن را در سطح شهر آغاز کرده است. این تابلوها علاوه بر ایجاد اغتشاشات و ناهنجاریهای بصری در فضای های عمومی شهر، موجب بروز ناامنی و خطر برای شهروندان نیز می شوند. 


PDF چاپ چاپ