منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : يکشنبه 20 مهر 1399     |     کد : 3413

آشنایی با آفات فضای سبز تبریز(4)

شپشک (نوع سپردار)

آفات و بیماری های گیاهی یکی از علل نابودی گیاهان و تخریب فضای سبز محسوب می شوند وبه همین دلیل، شناسایی و مبارزه با آنها از ضرورت های حوزه فضای سبز است. در بخشهایی که از این پس به صورت سلسله وار در سایت رسمی سازمان درج می شود، تلاش بر این است تا شهروندان محترم در حدامکان با این آفات آشنا و روشهای مبارزه با آن ها را بدانند و بدین ترتیب، گامی در راستای حفظ فضای سبز تبریز برداشته شود.

 آفت شپشک در کل، به دو نوع سپر دار و بدون سپر تقسیم می شود. در نوع سپردار حشره زیر سپر مخصوص ( جلد لاروی همراه با ترشحات مومی) به سر می برد و روی نباتات ثابت شده و از  شیره گیاهی تغذیه می کند. تنها پوره های جوان در ابتدای زندگی خود از زیر سپر خارج و در نقاط دیگر ثابت شده و ایجاد خسارت می کنند.
یکی از شپشکهای مهم در سطح شهر تبریز، نوع سپردار واوی بوده که روی زبان گنجشک، نارون و حتی شمشاد دیده می شود. این آفت به تمام قسمتهای هوایی از قبیل تنه، شاخه، برگ و پر درختان مثمر حمله می کند. گیاهان آلوده دارای برگهای کوچک و رنگ پریده و سرشاخه های خشک هستند. زمستان گذرانی معمولا به صورت تخم زیر سپر در نوع سپردار است. پوره ها از اواسط تا اواخر اردیبهشت بیرون آمده و بعد از به دست آمدن محل مناسب تغییرجلد می دهد.
همانطور که گفته شد، به اندامهای هوایی حمله می کند که ابتدا روی شاخه های باریک و به تدریج روی تنه ظاهر می شود .
برای مدیریت می توان از سمپاشی زمستانه با روغن ولک استفاده کرد. ولی بهترین زمان اواسط تا اواخر اردیبهشت و نوبت دوم ماه های مرداد تا شهریور است.
هرس شاخه های آلوده نیز از را ه های دیگر مدیریت است.
 


PDF چاپ چاپ