منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : شنبه 19 مهر 1399     |     کد : 3411

شاخه های هرس شده، تبدیل به چیپس چوب می شوند؛

صرفه جویی در تغذیه و مصرف آب درختان با تولید چیپس چوب

استفاده بهینه از هرنعمتی که در اختیار ماست، راهی است برای طولانی شدن عمر نعمات و همچنین قدردانی ما از آنچه که خداوند متعال به ما ارزانی داشته است.  روشهای بهره گیری از پسماند و ضایعات یکی از این موارد است که در تمامی حوزه ها و از جمله در حوزه فضای سبز، مطرح است.

همه ساله و مناسب با فصل کاری، درختان سطح شهر توسط عوامل فضای سبزشهرداری تبریز هرس شده و شاخه های خشک و بیمار و گاهی نیز قسمتهایی که رشد نامتناسب  داشته اند، کوتاه و با دیگر ضایعات و زباله ها همراه می شدند. کاربرد نهایی این چوبها در حداعلای خود تبدیل شدن به هیزم بود. لیکن با اقدامی ابتکاری که برای اولین بار در تبریز صورت گرفت، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با خرید دستگاه چیپر، این شاخه های بریده شده را به چیپس چوب تبدیل کرده و از آن برای مصارف مختلف در فضای سبز شهراستفاده کرد.


میزان چوبی که روزانه توسط این دستگاه تبدیل به چیپس چوب می شود، به طور متوسط به یک تن می رسد که پس از تولید، بسته به وسعت هرمنطقه، در اختیار واحد فضای سبز آن منطقه قرار می گیرد. رنگ آمیزی  این چیپسها با رنگ های معدنی است تا ضرری متوجه خاک و در نتیجه درختان و گیاهان موجود نشود.
مهمترین نکته ای که در خصوص فواید تهیه چیپس می توان در نظر گرفت، استفاده بهینه  و مجدد از تمام بقایای گیاهی حاصل از هرس زمستانه درختان، کاهش هزینه های انتقال و خود کفایی در تولید کود گیاهی و ارگانیک است. علاوه بر آن، رنگ آمیزی در طراحی فضای سبز بدنه بزرگراه ها، ارتقای زیبایی بصری شهر و بهره گیری در تولید نئوپان است. صرفه جویی درمصرف آب هم از دیگر فوایدی است که با پاشیدن این تراشه ها در زیر درختان آبیاری شده حاصل می شود.


زیبایی شهر، بخشی از اهداف مدیریت  شهری را شامل می شود و تحقق آن، همیشه مستلزم صرف هزینه های گزاف و ممتد نیست؛ گاه با یک فکر تازه و گشودن افقهای کاری، می توان اقداماتی را انجام داد که برای شهر، مثبت باشد. نقش های الوانی که با استفاده از این چیپسها در فضاهای سبزشهر خلق می شوند، نشانی بر این ادعا هستند که زیبایی شهر، با ساده ترین روشها و تنها با اندکی زحمت فکری و تلاش عوامل فضای سبز میسر می شود.

 خاطره میرزایی
 
 


PDF چاپ چاپ