منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399     |     کد : 3410

گلکاری های پاییزه تبریز توسط عوامل فضای سبز شهرداری تبریزدر حال اجراست؛

بهار درپاییز تبریز

نیاز به بهره مندی از فواید گل و گیاه در محل زندگی آدمی، مهم ترین نیاز اوست و در عین حالی که بسیار بر آن تاکید شده، در چندسال اخیر مغفول واقع شده است؛  به ویژه در جوامع شهری که توسعه روزافزون ساختمان و ماشین، حضور اعضای سبز شهرها را کمرنگ کرده است؛ لیکن زمانی که بحث زندگی سالم و عافیت انسانها پیش می آید، تاثیرعاملی چون فضای سبز ودرخت و گل و گیاه در سلامت جسم و جان، بیش از همه خود را به رخ می کشد.

تبریز، شهرچهارفصلی است که هر فصلش به رنگی زیباست؛ به ویژه زمانی که این زیبایی با فضای سبز درمی آمیزد، بیش از پیش دلربایی می کند و اینک، پاییز هزار رنگ این کهن شهر، به واسطه تلاش و زحمات شبانه روزی عوامل فضای سبز شهرداری تبریز، در جامه رنگ رنگ داوودی و کلم زینتی جلوه ای دیگر یافته است.


کاشت پاییزه در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری پیش از فرارسیدن پاییز و همزمان با دهه سوم شهریورآغاز شده و به همت نیروهای پرتلاش این مجموعه، در تمامی فضاهای سبز موجود در سطح شهر، ادامه دارد. در کنار آن و با هدف افزایش زیبایی بصری در این قسمتهای شهر، طرح های تلفیقی با شن و چیپس رنگی نیز اجرا می گردد که از جمله اقدامات ابتکاری سازمان محسوب می شود. جلوه بوته های گل در بستری رنگین از شن و چیپس، به حق زیبایی آن ها را صدچندان می کند و چشمها را می نوازد.


در این میان و به همراه گل­کاریهای پاییزه، همچنان، طرح "درخت دوستی بنشانیم" روند اجرایی خود را طی می کند و در بسیاری از فضاهای سبز شهر، کاشت درخت و درختچه نیز تداوم دارد. از سویی دیگرحفظ فضاهای سبز موجود با اجرای عملیاتی چون کوددهی، کندوکوب، کاترزنی و آزادسازی ریشه و طوقه درختان از قید بتن و آسفالت و جمع آوری تخم درختان و گلها، در حال انجام است و اتفاق اینها، نشان از عزم جزم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برای خلق سرسبزی، زیبایی و شادابی در این شهردارد؛ شهری که به دور از سالهای باغشهری خود، نیازمبرم به حرکتی اساسی و گامهایی محکم را برای احیای این عنوان احساس می کند.
 

آنچه که به نظر می رسد، تبریز، پاییز امسال را با رخساره ای متفاوت تجربه خواهدکرد؛ زمان شکوفایی داوودی ها و پدیدارشدن منظری از گلهای الوان، جانی تازه درکالبد پاییزی تبریز خواهددمید و این شهر، بهاری دیگر را در روزهای سرد و کوتاه پاییزی خواهددید.  

خاطره میرزایی


PDF چاپ چاپ