تاریخ : يکشنبه 23 شهريور 1399
کد 3382

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریزشهرداری تبریز، آگهی مزایده جهت اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برابر مجوز شماره 8223/12 مورخ 99/5/29 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی خود را با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/agbt.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/ssm.pdf

برای دریافت متن پیش قرارداد کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/pg.pdf

مشخصات بیلبورد به شکل یر می باشد:


برای دریافت مشخصات پک ها، کلیک کنید. 
 پک 12 : /Uploads/User/24/%d9%be%da%a9%2012.pdf

پک 19: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a919.pdf

پک 28: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a928.pdf

پک 34: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a934.pdf

پک 36: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a936.pdf

پک37: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a937.pdf

پک38: /Uploads/User/24//%d9%be%da%a938.pdf

پک39: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a939.pdf

پک40: /Uploads/User/24/%d9%be%da%a940.pdf