تاریخ : يکشنبه 2 شهريور 1399
کد 3365

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی فراخوان مزایده عمومی برای شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در نصب تلویزیون شهری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر شد.
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مجوز شماره 275/12 مورخه 18/01/1399 با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به نصب تلویزیون های شهری در سطح شهر برابر اسناد فراخوان، در محلهای معین طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی و با روش مشارکتی B.O.T با اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اجراءنماید.
علاقمندان می توانند برای شرکت در این مزایده، بر روی لینک زیر کلیک نموده و آگهی شرکت در مزایده را دریافت نمایند. 
/Uploads/User/24ا/ajs.pdf

برای دریافت فایل پیش قرارداد تلویزیونهای شهری، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24ا/pts.pdf

برای دریافت فایل شرایط شرکت در فراخوان، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/sst.pdf

برای دریافت لیست و یو تی ام محل های فراخوان، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/lum.pdf