تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399
کد 3307

اطلاعیه آموزشی؛

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با کرم سفید ریشه

زمان برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مبارزه با کرم سفید ریشه اعلام شد.
به اطلاع کلیه کارشناسان و سرپرستان محترم کارگاه می رساند، کارگاهی با عنوان مبارزه با آفت کرم سفید ریشه در روز دوشنبه مورخ 26/03/99 مطابق جدول ذیل در محل تالار رو باز واقع در پارک ائل گولی برگزار می گردد.
* لازم به ذکر است حضور کلیه افراد الزامی و این کارگاه دارای 5 ساعت آموزشی می باشد.
 
 
 
ساعت برگزاری مناطق
8 -9 مناطق دو و هشت و ائل گولی
30/9-30/10 مناطق چهار و شش و ده
11-12 مناطق یک و سه و هفت
30/12-30/13 مناطق پنج و نه و وادی رحمت و ترمینال