تاریخ : شنبه 13 ارديبهشت 1399
کد 3273

فایل آموزشی؛

آموزش کاشت گوجه فرنگی در گلدان

آموزش کاشت گوجه فرنگی در آپارتمانها و در گلدان، برای استفاده شهروندان عزیز منتشر شد.