منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398     |     کد : 3238

معاون زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد؛

آغاز نصب المان های نوروزی در نقاط مختلف شهر تبریز

معاون زیباسازی سازان سیما، منظر و فضای سبز شهری از آغاز نصب المانهای نوروزی در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، افشین مختاری در پی اعلام این خبر افزود: معاونت زیباسازی با انتشار فراخوان طراحی المان نوروزی در دو  مرحله، تعداد کثیری طرح به سازمان رسید که از این میان، حدود 40طرح تو سط کمیته حجم و گرافیک محیطی و طی جلسات متعدد انتخاب شدند.
وی ادامه داد: پس از انتخاب، مراحل صدور مجوز و عقد قرار داد و اجرا نیز طی شد و در حال حاضر آن تعداد از المانها که مرحله ساخت آنها به پایان رسیده، در حال نصب در سطح شهر می باشند. 

معاون زیباسازی و فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص المان های دایمی نیز اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال آینده به عنوان سال زیباسازی و فضای سبز از سوی شورای شهر محترم، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در حوزه زیباسازی محیط شهری نیز برنامه هایی را تدوین کرده که نصب المان های مفهومی و دایمی یکی از این برنامه هاست. 

مختاری همچنین گفت: بر این اساس، چند المان دایمی نیز در حال اجرا و آماده سازی است تا پس از ایام نوروز، نسبت به نصب آنها اقدام شود. 
وی در زمینه طراحی و نصب تخم مرغهای نوروزی نیز تصریح کرد: این المان ها نیز در حال آماده سازی در کارگاههای هنری هستند که در آستانه نوروز مکان یابی شده و در نقاط متفاوتی از شهر نصب خواهندشد. 


PDF چاپ چاپ