تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398
کد 3202

اطلاعیه؛

آگهی مزایده

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از مکان های خود را منتشر کرد.
 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره  شهرداری تبریزدر نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز واقع در پارک تاریخی ائل گلی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا روز پنجشنبه مورخه 15/12/98 رأس ساعت 13:30 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز پنجشنبه مورخه 15/12/98 رأس ساعت 15 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده  که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                              مدیرعامل                             
                                                                                                                                      مسعود برزگر جلالی

برای دریافت فایل و جدول مزایده کلیک کنید. 

/Uploads/User/24/files/am2.pdf