منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1398     |     کد : 3190

معاون فنی و اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد؛

تهیه نقشه شبکه آب خام تبریز

معاون فنی و اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از تهیه نقشه شبکه آب خام شهر تبریز و تجزیه و تحلیل این نقشه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، علی کوشکسرا با اشاره به اجرای این طرح برای اولین بار در تبریز گفت: با جمع آوری اطلاعات و آمار تولید و توزیع آب خام، می توان برای طرح های توسعه ای فضای سبز برنامه های منطقی و قابل اجرایی تدارک دید.
وی افزود: توسعه نقشه شبکه آب خام تبریز با همکاری مسوولین فضای سبز مناطق صورت گرفته است.
معاون فنی و اجرایی سازمان تصریح کرد: با توجه به مشکلات آبیاری فضاهای سبز در سطح شهر و کمبود آب در برخی مناطق شهری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد با طراحی برنامه های ویژه و در نظر گرفتن شرایط آب در تبریز، مشکلات مربوط به این حوزه را به حداقل برساند.


PDF چاپ چاپ