تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398
کد 3145

اطلاعیه؛

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99

برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 منتشر شد.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز مناطق دهگانه شهرداری، مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی، ترمینال تبریز و  مجموعه وئادی رحمت درسال 1399 را منتشر کرد. 

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 1، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m1.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 2، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m2.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 3، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m3.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 4، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m4.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 5، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m5.pdf

برای برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 6، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m6.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 7، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m7.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 8، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m8.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 9، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m9.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 10، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m10.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/el.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز ترمینال تبریز، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/ter.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز وادی رحمت کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/vad.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز عون بن علی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/ow.pdf