تاریخ : چهارشنبه 18 دي 1398
کد 3137

اگهی مناقصه؛

انتشار آگهی مناقصه واگذاری، احدا و حفظ فضاهای سبز شهری در سال 99

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مناقصه واگذاری، احداث و حفظ فضاهای سبز شهری در سال 99 را منتشر کرد.
 
         سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز جهت احداث و نگهداری فضای سبز سال 1399 سطح شهر تبریز را  از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت و پایه لازم از سازمان ، می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به وب سایت سازمان و جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از مورخه 98/10/18 به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخه 98/10/30  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز سه شنبه مورخه 98/11/1 از ساعت 8 صبح در پارک ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز طبقه دوم اتاق جلسه بازگشایی خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                         مسعود برزگر جلالی
                                                                                                                                              مدير عامل


برای دریافت مشخصات و جزییات مناقصه کلیک کنید. 

/Uploads/User/24/files/ms99.pdf