تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1398
کد 3117

اعلام برنامه آموزشی؛

برنامه آموزشی هفته اول باغبانی اعلام شد

واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برنامه هفته اول آموزش باغبانی را اعلام کرد.
برای دریافت برنامه هفته اول باغبانی کلیک کنید.

/Uploads/User/24/files/h1b.pdf