تاریخ : شنبه 23 آذر 1398
کد 3112

اطلاعیه

لغو کلاسهای آموزشی

واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از لغو کلاسهای آموزشی امروز 23 و چهارشنبه 27 آذرماه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، کلاسهای آموزشی شنبه 23 و چهارشنبه 27 آذرماه لغو اعلام می گردد.