تاریخ : پنجشنبه 21 آذر 1398
کد 3111

اعلام برنامه کلاس های دوره آموزشی کارشناسان پیمانکاری

برنامه هفته سوم کلاسهای دوره آموزشی کارشناسان پیمانکاری اعلام شد

واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برنامه اموزشی هفته سوم را اعلام کرد.

برنامه هفته سوم کارشناسان پیمانکاری توسط واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام شد. 

/Uploads/User/24/files/bh3.pdf