تاریخ : يکشنبه 10 آذر 1398
کد 3101

اطلاعیه؛

لغو کلاسهای آموزشی پیمانکاران فضای سبز

بخشی از کلاسهای آموزشی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ویژه کارشماسان و پیمانکاران لغو شد.
بر اساس این اطلاعیه، کلاس آموزشی دکتر کریمی در مورخه دوشنبه، 11 آذرماه جاری برگزار نمی گردد.
همچنین تمامی کلاسهای روز 5شنبه مورخه 14 آذرماه جاری به طور کامل لغو شده است.
مراتب جهت اطلاع کارشناسان محترم اعلام می گردد.