تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398
کد 3097

اعلام برنامه کلاس های دوره آموزشی کارشناسان پیمانکاری

برنامه هفته اول کلاسهای دوره آموزشی کارشناسان پیمانکاری اعلام شد.
برنامه هفته اول کارشناسان پیمانکاری توسط واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام شد. گروه بندی پیمانکاران شرکت کننده یز در ذیل مطلب درج شده است.
برای دریافت برنامه هفته اول کلیک کنید.

 /Uploads/User/24/files/h1.pdf


برای دریافت جدول گروه بندی پیمانکاران، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/gb.pdf