تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398
کد 3035

واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد؛

آغاز نام نویسی کلاسهای بازآموزی برای کارشناسان پیمانکاری

نام نویسی کلاسهای بازآموزی برای کارشناسان پیمانکاری توسط واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان از این واحد، کلیه شرایط برای شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی طبق بند 6-2- دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تبریز به شرح زیراست:
دوره های آموزشی مرتبط با فضای سبز اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و اعضاء شرکت با مدرک کشاورزی مرتبط و با مدرک کارشناسی کشاورزی غیر مرتبط(به غیر از مدیرعامل) اخذ شده از سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی برای شرکت ها امتیاز آور خواهد بود.                                                                                                      لازم به ذکر است کلیه کارشناسان لزوماً باید در یکی از شاخه های رشته مهندسی کشاورزی به شرح ذیل تحصیل کرده باشند:
1-  فضای سبز
2-  زراعت و اصلاح نباتات
3-  خاکشناسی
4- گیاهپزشکی
5- محیط زیست و منابع طبیعی
6- علوم کشاورزی
7- مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری
8- کلیه گرایش های رشته باغبانی
هزینه ثبت نام در دوره آموزشی معادل 2/000/000 ریال به شماره حساب 100804143815 به نام سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز نزد بانک شهر می باشد.
*تحویل فیش واریزی در زمان ثبت نام الزامی است.
متقاضیان شرکت در این دوره ها، از فردا 22 مهرماه جاری تا 16 آبان ماه فرصت دارند تا برای نام نویسی به واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه کنند.
لازم به ذکر است زمان اختصاص یافته برای نام نویسی، تمدید نخواهدشد.