منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398     |     کد : 3028

گزارش تصویری؛

ارزیابی فضاهای سبز شهرداری منطقه 3 در قالب طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"

هیات نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با هدف نظارت بر نحوه اجرای طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"، از فضاهای سبز منطقه 3 شهرداری تبریز بازدید و عملکرد عوامل این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. 
عکس: محمد علیپور شهیر


مدیر وب سایت