منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1398     |     کد : 3026

گزارش تصویری؛

ارزیابی فضاهای سبز شهرداری مناطق 6 و 7 در قالب طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با هدف نظارت بر نحوه اجرای طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"، از فضاهای سبز مناطق 6 و 7 شهرداری تبریز بازدید و عملکرد عوامل این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.

 
عکس: محمد علیپور شهیر


مدیر وب سایت