منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 3020

گزارش تصویری؛

ارزیابی فضاهای سبز شهرداری مناطق 4 و 5 در قالب طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با هدف نظارت بر نحوه اجرای طرح جامع "گوزه ل تبریزیم"، از فضاهای سبز مناطق 4 و 5 شهرداری تبریز بازدید و عملکرد عوامل این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.

عکس: محمود جعفری


مدیر وب سایت