منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : شنبه 22 تير 1398     |     کد : 2939

با مشارکت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز صورت گرفت؛

تولید و ضبط سرود میهنی با موضوع معرفی شهرهای ایران

تولید و ضبط سرود میهنی با موضوع معرفی تبریز، توسط کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی و با مشارکت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در مقابل عمارت مجموعه تاریخی فرهنگی ائل گلی انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، این سرود با مضمون ملی و با موضوع معرفی شهرهای تاریخی و زیبای کشور در تعدادی از شهرها توسط اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر استان اجرا می شود و در نهایت با میکس و ترکیب این سرودها، سرود واحدی تولید خواهدشد که از شبکه پویا پخش می گردد.
لازم به ذکر است این سرود با دو زبان فارسی و محلی اجرا و توسط عوامل شبکه پویا انجام می شود.


مدیر وب سایت