منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397     |     کد : 2828

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

آگهی مزایده عمومی اجارۀ عوارضی ورودی پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد اجارۀ عوارضی ورودی پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.


الیار احسامی