منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : شنبه 4 اسفند 1397     |     کد : 2810

سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

مناقصه عمومی واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز

سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.


الیار احسامی