منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397     |     کد : 2805

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:

فعالین حوزه فضاي سبز، عامل زيبايي و ايجاد اميد در شهر هستند

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز اظهاركرد: فعالیت در حوزه فضای سبز نوعی معماری، خلق زیبايي و ايجاد اميد در ميان شهروندان است و فضاي سبز مي تواند باعث افزايش اميد و آرامش بخشي به زندگي مردم شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، علی مدبّر تصریح کرد: رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکلات زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی، برای مطلوبتر نمودن محیطهای مصنوع را نمایان نموده است. در این میان، فضاهای سبز شهری دارای ویژگیهایی است که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی انسان تبدیل می­کند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز افزود: امروزه قبول داریم شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها هستند و برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز در شهرها به عنوان ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت و تندرستی در شهرها محسوب می شود.
به عبارتی می توان گفت شهرسازي به خصوص در شهری همچون تبریز که در منطقه کوهستانی واقع شده است، بدون فضاهای سبز شهری معناي واقعي پيدا نمي‌كند.
وی با بیان اینکه اگر روح سرزندگی به واسطه فضاهای سبز در کالبد شهر دميده نشود، ادامه حيات انسان از لحاظ بازدهي اکولوژيکي کاري سخت و دشوار خواهد بود، گفت: از اين جهت بايد گفت فعالان عرصه فضاهاي سبز شهر يك كار علمي، كارشناسي براي سرزندگي و شادابي شهر و شهروندان انجام مي‌دهند و فعاليت این عزیزان يك امرمهم  براي تكميل نقش مهندسان شهرسازي و معماري است.
مدبّر ادامه داد: فعالیت در عرصه فضای سبز نوعی معماری، خلق زيبايي و ايجاد اميد در ميان شهروندان است و فضاي سبز مي تواند باعث افزايش اميد و آرامش بخشي به زندگي مردم شود.
وی همچنین، اظهارکرد: فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می‌باشد.
مدبّر با اشاره به پتانسیل تخصصی کارشناسان سازمان گفت: اگر چه سال آینده نیز تهدیدهای بزرگتري در کمين مسير سخت ما وجود دارد، اما با تدبير، انديشه، برنامه و همت والا از تمام اين بحران‌ها عبور خواهيم کرد و کارشناسان سازمان و همشهریان فرهیخته کمک خواهند کرد آنچه به نمايندگي از آن عزیزان در قالب يك شعار بيان مي‌كنيم، به عمل تبديل شود.
 


الیار احسامی