منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 2796

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز عنوان کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز در شهر را امری ضروری عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،‌ مدبر یکی از چالش های توسعه فضای سبز را افزایش قیمت ها و محدود بودن منابع دانست و اظهار کرد:‌ بحث مطرح در حوزه فضای سبز محدودیت منابع آبی است و تا زمانی که شرایط خشکسالی وجود دارد مشکل آب داریم اما با تدابیر اتخاذ شده در این خصوص امیدواریم در کوتاه و میان مدت کاشت گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی راهکار برای توسعه باشد.
 وی با اشاره به لزوم جانمایی زمین برای توسعه عرصه های سبز گفت: افزایش قیمت ها،‌ تامین تجهیزات مورد نیاز و… در حوزه توسعه فضای سبز مشکل ساز است که با محدودیت منابع تنها راهکار برون رفت از این چالش استفاده از ظرفیت بخش هایی غیر از سازمان پارک ها و دولت است که بخشی از آن شامل نهادهای فرهنگی،‌ دانشگاهی،‌ نظامی و… است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در راستای استفاده از توان خیرین در توسعه فضای سبز بسیار مهم است افزود:‌ ما در توسعه مراکز آموزشی و فرهنگی از توان خیرین به خوبی استفاده کردیم و باید در حوزه فضای سبز نیز در شهر تبریز که محل حضور علما و عناصر فرهنگی و فرهیخته هست در استفاده از ظرفیت خیرین استفاده شود.


الیار احسامی