تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397
کد 2793

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برگزار می کند؛

آگهی مزایده عمومی اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.