منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 18 دي 1397     |     کد : 2780

در اولین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مطرح شد:

در تدوین برنامه های فرهنگی باید نیازها و هویت شهروندان و شهر مد نظر قرار گرفته شود

روز گذشته اولین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با حضور مدیرعامل سازمان و جمعی از کارشناسان این حوزه در سازمان با موضوع ارائه برنامه ها و پیشنهادات اعضا برگزار شد و در پایان با صدور احکامی جداگانه اعضاء کمیته معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مدبر مدیرعامل سازمان در این جلسه توجه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در اداره شهر است و وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها و تعاملات اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد. بنابراین چون شهرداری نهادی فرهنگی است و همه فعالیتهایش زیر چتر فرهنگ باید انجام شود.
وی در ادامه افزود: تشکیل کمیته فرهنگی اجتماعی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز اقدام ارزشمندی بوده و یقیناً یکی از واحدهای موفق و کلیدی سازمان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان اضافه کرد: با توجه به گستردگی فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، اقدامات پژوهشی در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و آموزش شهروندی مورد تقسیم بندی میتواند قرار بگیرد و با استفاده از پیشنهادات و ایده ها صاحبنظران فرهنگی از آزمون و خطا جلوگیری شده و بهترین اقدام در این زمینه صورت پذیرد.
 گفتنی است در ادامه جلسه موارد پیشنهادی کمیته فرهنگی اجتماعی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از کارشناسان حاضر در جلسه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.
ضمناً در پایان با صدور احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل سازمان، اعضاء کمیته فرهنگی و اجتماعی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز معرفی شدند.


الیار احسامی