منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 11 دي 1397     |     کد : 2773

در بازدید میدانی مدیران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مطرح شد:

در راستای توجه به شاخص های توسعه در تبریز پارک ها به کمک صنعت گردشگری می آیند

هفته گذشته مدیران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز با حضور در شهر مقدس مشهدالرضا و شرکت در جلساتی با مدیران سازمان فضای سبز شهرداری مشهد نسبت به احداث پارک های موضوعی به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، درخصوص این بازدید در شهر مشهد، رئیس اداره فنی و طراحی پارهای تبریز در ارتباط با ضرورت ایجاد جاذبه های بصری در شهرهای بزرگ گفت: تبریزبه عنوان شهری مهم نیازمند ایجاد جاذبه های مناسب برای ماندگاری بیشتر گردشگران است. در این راستا سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز همه تلاش خود را برای گسترش سبز مناسب به کار گرفته است.
حسین پور با بیان این مطلب که یکی از سیاست های کلی شهرداری تبریز تقویت فرایند جذب نگهداری گردشگر است، احداث پارک های موضوعی را از عوامل موثر بر ماندگاری گردشگر دانست.
رئیس اداره فنی و طراحی پارکهای تبریز با بیان اینکه زندگی در دنیای امروزی همراه با فشارهای روانی زیادی است گفت: برای تلطیف روحیه شهروندان،کاستن از فشار های روانی و اثرگذاری مناسب در روحیه و روابط انسانی باید ااز ظرفیت طبیعت استفاده کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های فضای سبز در مسیر توسعه شهری و رفع مشکلات زیست محیطی در کلانشهری مانند تبریز می تواند آسیب های محیط زیستی و فشارهای ناشی از زندگی شهری را کاهش دهد.
مدیریت شهری تبریز با نگاهی جهادی تلاش نموده با ایجاد فضای سبز و پارک های متنوع در تمام نقاط شهر به ویژه حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار، کلانشهر تبریز را به لحاظ سرانه فضای سبز به استانداردهای لازم نزدیک نماید.
در ادامه این جلسه مدیران سازمان فضای سبز مشهد و تبریز از پارکهای موضوعی این شهر بازدید کرده و در جهت استفاده از تجربیات، در این خصوص تبادل نظر کردند.
لازم بذکر است توسعه زیرساخت ها موجب پیشرفت همه جانبه شهرها می شود و اکنون تبریز در مسیری گام بر می دارد که  بتواند به عنوان شهر اولین ها جلوه گری نماید.
تبریز به عنوان شهر اولین در طول سال شاهد حضور خیل عظیم گردشگران است و این موضوع ضرورت گسترش فضاهای رفاهی و تفریحی را می طلبد. شهرداری تبریز توانسته در مورد ایجاد فضای سبز و اکنون نیز در جهت ایجاد پارک های موضوعی در شهر پیشرفت مناسبی داشته باشد و این شهر را به لحاظ سرانه فضای سبز به استانداردهای مطلوب نزدیک نماید.


الیار احسامی