منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397     |     کد : 2704

اطلاعیه

سازمان پارک‌ها و فضای سبز تبریز در نظر دارد برای فصل کاری 98 نسبت به تمدید پایه شرکت‌‌های ذیصلاح فضای سبز بر اساس موارد ذیل اقدام نماید.

سازمان پارک‌ها و فضای سبز تبریز در نظر دارد برای فصل کاری 98 نسبت به تمدید پایه شرکت‌‌های ذیصلاح فضای سبز بر اساس موارد  ذیل اقدام نماید:
1 – درخواست کتبی شرکت
2 – عدم وجود هیچگونه تغییراتی در مواردی که جهت اخذ پایه در سال قبل ارائه شده و منجربه اخذ امتیاز شده است.
3 – پیمانکارانی که در هیچکدام از مراحل ارزیابی‌های سال 97 امتیاز ضعیف کسب ننموده باشند.
4 – پیمانکارانی که در طول فصل کاری 97 در تنظیم و پرداخت لیست‌های کارگری مرتکب تخلف نشده باشند.
5 – ارائه رضایت کتبی از کارفرمای سال قبل الزامی است.
 


سیما منظر و فضای سبز