• عمارت ائل گلی
  • عمارت ائل گلی
  • عمارت و استخر  ائل گلی
  • عمارت شهرداری تبریز
  • ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز
  • عمارت شهرداری تبریز
  • لاله های ائل گلی
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - سازمان پارکها
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - عمارت
 
 منو
 
تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد 1397     |     کد : 2592

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های مد نظر از طریق مزایده اقدام نماید

شهرداری تبریز
سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز
آگهی مزایده
         
      سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/4/97 ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز دوشنبه مورخه 11/4/97 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

                                                                                                                                      مدیرعامل - علی مدبر خاک نژاد

+ دانلود جدول
 


بهرام تندران
نوشته شده در   چهارشنبه 30 خرداد 1397  ساعت  12:09   توسط   بهرام تندران    تعداد بازدید  345
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :