منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 29 فروردين 1397     |     کد : 2565

با گلهای تولیدی گلخانه شهرداری منطقه 3 تبریز؛

فضای سبز محوطه ساختمان شهرداری تبریز تزئین شد

مجموعه فضای سبز شهرداری منطقه 3 تبریز، فضای محوطه ساختمان شهرداری تبریز را با گل های رنگارنگ بنفشه و شب بو تزئین کردند.

مجموعه فضای سبز شهرداری منطقه 3 تبریز، فضای محوطه ساختمان شهرداری تبریز را با گل های رنگارنگ بنفشه و شب بو تزئین کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز، فضای سبز محوطه ساختمان شهرداری تبریز با گل های رنگارنگ بنفشه و شب بو تزئین گردید.

زحمت کشان واحد فضای سبز شهرداری منطقه 3 تبریز برای گلکاری پارکها و فضای سبز محوطه ساختمان شهرداری تبریز و درسایر نقاط حوزه شهرداری منطقه، از گل های تولیدی گلخانه های شهرداری منطقه استفاده می کنند.

گلخانه های تحت مدیریت فضای سبز شهرداری منطقه 3، گلهای مورد نیاز شهرداری منطقه را با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم شهر تبریز تهیه می نمایند.

واحد فضای سبز شهرداری منطقه با تولید گلهای لازم برای گل کاری در گلخانه های موجود درسطح حوزه خویش، باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه کرد فضای سبز می شود.


سیما منظر و فضای سبز