• عمارت ائل گلی
  • عمارت ائل گلی
  • عمارت و استخر  ائل گلی
  • عمارت شهرداری تبریز
  • ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز
  • عمارت شهرداری تبریز
  • لاله های ائل گلی
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - سازمان پارکها
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - عمارت
 
 منو
 
تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396     |     کد : 2475

آگهی مزایده

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده

         

      سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مراجعه و پیشنهادات خود را روز دوشنبه مورخه 14/12/96 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز دوشنبه مورخه 14/12/96 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دانلود جدول مزایده

                                                                       مدیرعامل  - علی مدبر خاک نژاد
                             

                                                                     


بهرام تندران
نوشته شده در   سه شنبه 8 اسفند 1396  ساعت  13:31   توسط   بهرام تندران    تعداد بازدید  551
ویرایش شده در پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 11:55 توسط بهرام تندران
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :