منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396     |     کد : 2389

دانلود جزوه های آموزشی شاغلین و پیمانکاران فضای سبز + لینک

جزوه های مربوط به آبیاری – آفات – خاک، حاصلخیزی و تغذیه – طراحی و تعریف فضای سبز شهری - فضای سبز، درخت و درختکاری را از طریق لینک های زیر دانلود کنید.

جزوه های مربوط به آبیاری – آفات – خاک، حاصلخیزی و تغذیه – طراحی و تعریف فضای سبز شهری -  فضای سبز، درخت و درختکاری را از طریق لینک های زیر دانلود کنید.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، جزوه های پودمان آموزشی غیرحضوری کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز جهت استفاده متقاضیان و کارشناسان فضای سبز ارائه شد.

 

آبیاری

آفات

خاک، حاصلخیزی و تغذیه

طراحی و تعریف فضای سبز شهری

فضای سبز، درخت و درختکاری


سیما منظر و فضای سبز