منو
 
 پیوندهـــا
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 21 آبان 1396     |     کد : 2344

طرح توان سنجی شرکت های خصوصی فضای سبز تبریز آغاز شد+ فرم توان سنجی

به اطلاع کلیه شرکتهای پیمانکاری فضای سبز می رساند:

به اطلاع کلیه شرکتهای پیمانکاری فضای سبز می رساند:

با عنایت به سیاست ها و برنامه ریزی های شهرداری تبریز و سازمان شهرداریها و دهیاری در خصوص ایجاد وحدت رویه در واگذاری پیمان ها و پایه بندی شرکت های فعال در زمینه فضای سبز، در مدت زمان نزدیک واگذاری قراردادهای فضای سبز به شرکت های دارای پایه در رشته کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

ولی در طی سال آتی جهت رعایت حال شرکت های فعال در این زمینه  علاوه بر شرکت های پایه بندی شده در رشته کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه استثنائا برای سال کاری 1397 پایه بندی از طریق سازمان پارکها با شرایط مصوب انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است شرکت هایی که برای سال کاری 1396 از سازمان پارکها و فضای سبز  شهرداری تبریز پایه اخذ نموده بودند در صورت درخواست شرکت و تایید کمیته تشخیص صلاحیت و پایه بندی شرکت های فضای سبز ،می توانند در همان پایه موجود باقی بمانند.

شرکتهای خواستار ارتقاء رتبه  بایستی با شرایط مندرج در پایه بندی شرکت ها پس از اعلام  جهت تکمیل پرونده به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز ،فراخوان پایه بندی مراجعه نمایند.

توان سنجی و تشخیص صلاحیت شرکت های فضای سبز ( 1397 )


سیما منظر و فضای سبز