منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 2 دي 1395     |     کد : 2107

گروه بندی و برنامه امتحانی کارشناسان پیمانکاری اعلام شد

برنامه امتحانی کارشناسان پیمانکاری و همچنین گروه بندی این امتحانات اعلام شد.

برنامه امتحانی کارشناسان پیمانکاری و همچنین گروه بندی این امتحانات اعلام شد.

 

برنامه امتحانات کارشناسان پیمانکاری  زمستان 95

گروه بندی امتحانات


سیما منظر و فضای سبز