تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393
کد 1109

آگهی مزایده

اجاره بخشی از بوفه ها زمین های ورزشی پارک ائل گلی و ائل باغی

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مزایده

          سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14روز شنبه مورخه 9 / 12 /93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً کلیه پاکت ها روز یکشنبه مورخه 10/12/93 راس ساعت 14:30 باز گشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود. جهت دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .