آرشیو مناقصات و مزایدات ( جدید )

فراخوان طراحی و اجرای نورپردازی پل کابلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

فراخوان طراحی و اجرای نورپردازی پل کابلی

(36)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با همکاری شهرداری منطقه دو تبریز در نظر دارد طراحی و اجرای نورپردازی پل کابلی را از طریق فراخوان واگذار نمایند.

دوشنبه 3 مرداد 1401
آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

(255)

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی منتشر کرد.

شنبه 21 خرداد 1401
آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

(192)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 14 فروردين 1401
آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

(194)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکانهای اجاره ا واقع در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.

دوشنبه 2 اسفند 1400
اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم  1401

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم 1401

(466)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اسناد مناقصه فضای سبز مرحله دوم 1401 را منتشر کرد.

چهارشنبه 27 بهمن 1400
آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

(155)

آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر شد.

دوشنبه 4 بهمن 1400
آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

(230)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.

شنبه 11 دي 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

(184)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 7 آذر 1400
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

(285)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.

شنبه 20 شهريور 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

(183)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 31 مرداد 1400