آموزش های شهروندی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تغذیه

تغذیه

تغذیه دکتر نجفی
پنجشنبه 7 مرداد 1395

شناخت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

شناخت ایمنی و بهداشت و محیط زیست ایمنی پیش بینی اقداماتی است که در طی آن از خطر آسیب دیدگی جانی و ضرر و زیان مادی پیش گیری می شود.
سه شنبه 15 تير 1395

آبیاری و سرویس دورهای نگهداری سیستم آبیاری )مهندس حقیقی(

آبیاری و سرویس دورهای نگهداری سیستم آبیاری )مهندس حقیقی( با افزایش راندمان میزان نمک جمع شده در خاک هم کم میشود.
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395

خاکشناسی دکتر بایبوردی

خاکشناسی دکتر بایبوردی خاک حاصلخیز  توأم عناصر مورد نیاز گیاه را بدون اینکه مشکلی برایش پیش بیاید میتواند تأممی کنأد رطوبت مهمتری عامل تغذیه گیاهی است چون بحث انتقال مواد را داریم.
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395

تغذيه درختان ميوه

تغذيه درختان ميوه درختان میوه مانند سایر موجودات زنده برای رشد و ادامه حیات نیاز به مواد غذایی دارند. درختان بایدغذای مورد نیاز خود را بسازند و برای این منظور ازعناصر شیمیایی موجود در طبیعت استفاده مینمایند،در علم تغذیه گیاه این عناصر به عنوان عناصر غذایی شناخته می شوند. عناصر غذایی بصورت تركیبات گوناگون در طبیعت و در محیط زیست گیاهان ( هوا و خاك) وجود دارند و گیاهان بوسیله برگها و ریش ههای خود تركیبات قابل جذب این عناصر را دریافت می كنند .
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395

آفات - دکتر تربتی

آفات - دکتر تربتی دروس آموزشی " اجمالی بر سموم " و " آفات مهم فضای سبز شهری "
دوشنبه 28 دي 1394

جزوه آموزشی

جزوه آموزشی کارگاه آموزشی هرس درختان و درختچه هاي زینتی
شنبه 12 دي 1394

دوره آمورش آبیاری تحت فشار

دوره آمورش آبیاری تحت فشار اصول و مبانی بکارگیری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار درفضاهای سبز شهری
شنبه 12 دي 1394

دروس گیاه پزشکی استاد اسدی

دروس گیاه پزشکی استاد اسدی
شنبه 30 آبان 1394

هرس گیاهان فضای سبز

هرس گیاهان فضای سبز مبحث هرس درختان در فضای سبز شهری ، امری کاملا تخصصی و فنی می باشد. هرس اینگونه درختان با هرس درختان میوه کاملا متفاوت می باشد .
چهارشنبه 20 آبان 1394