اخبار آموزش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اعلام برنامه امتحانی کلاسهای آموزشی سازمان پارکها و فضای سبز

اعلام برنامه امتحانی کلاسهای آموزشی سازمان پارکها و فضای سبز برنامه امتحانی کلاسهای آموزشی فضای سبز سازمان پارکها اعلام گردید .
جمعه 5 دي 1393

فایل مطالب ارائه شده در کلاسهای آموزشی سازمان

فایل مطالب ارائه شده در کلاسهای آموزشی سازمان فایل جزوه های اساتید دوره های آموزشی سازمان پارکها و فضای سبز منتشر شد .
پنجشنبه 4 دي 1393

لغو کلاس هرس

لغو کلاس هرس لغو کلاس آموزشی هرس روز چهارشنبه 26 آذر ماه
سه شنبه 25 آذر 1393

لغو کلاسهای آموزشی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه

لغو کلاسهای آموزشی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه کلاسهای آموزشی روزهای چهارشنبه هجدهم و پنج شنبه نوزدهم آذر ماه کنسل شدند .
يکشنبه 16 آذر 1393

برنامه کلاسهای آموزشی هفته سوم اعلام شد

برنامه کلاسهای آموزشی هفته سوم اعلام شد برنامه کلاسهای آموزشی هفته سوم سازمان پارکها و فضای سبز اعلام شد .
شنبه 8 آذر 1393

لغو کلاس دکتر دادپور روز چهارشنبه

لغو کلاس دکتر دادپور روز چهارشنبه کلاس شیوه های حفاظت از درختان و نهال ها از سرما روز چهارشنبه لغو گردید
سه شنبه 4 آذر 1393

لغو کلاس دکتر حامی

لغو کلاس دکتر حامی کلاس اصول طراحی منظر و فضای سبز روز پنجشنبه لغو گردید
سه شنبه 4 آذر 1393

تغییر ساعت کلاس انبوهکاری

تغییر ساعت کلاس انبوهکاری زمان برگزار کلاس آموزشی انبوه کاری تغییر یافت
شنبه 1 آذر 1393

برنامه هفته دوم کلاسهای آموزشی

برنامه هفته دوم کلاسهای آموزشی برنامه هفته دوم کلاسهای آموزشی برگزار شد
پنجشنبه 29 آبان 1393

برنامه هفته اول کلاسهای آموزشی سازمان

برنامه هفته اول کلاسهای آموزشی سازمان برنامه هفته اول کلاسهای آموزشی سازمان اعلام گردید .
سه شنبه 27 آبان 1393