اخبار آموزش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

برنامه هفته دهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز

برنامه هفته دهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با صدور اطلاعیه ای برنامه هفته دهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز را اعلام کرد.
شنبه 22 دي 1397

جزوۀ درس شیوه های نوین در فضای سبز

جزوۀ درس شیوه های نوین در فضای سبز واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، جزوۀ درس شیوه های نوین در فضای سبز دکتر کریمی را جهت کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز را متتشر کرد.
شنبه 15 دي 1397

برنامه هفته نهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز

برنامه هفته نهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با صدور اطلاعیه ای برنامه هفته نهم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز را اعلام کرد.
پنجشنبه 13 دي 1397

فوری/

اطلاعیه لغو کلاس های روز پنجشنبه گروه های اول و سوم

اطلاعیه لغو کلاس های روز پنجشنبه گروه های اول و سوم در پی برودت شدید هوا و یخبندان، واحد آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با صدور اطلاعیه ای از لغور کلاس های آموزشی کارشناسان پیمانکاران فضای سبز سازمان خبر داد.
پنجشنبه 13 دي 1397

برنامه هفته هشتم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز

برنامه هفته هشتم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز به اطلاع کلیه کارشناسان محترم می رساند برنامه هفته هشتم از کلاس‌های آموزشی سازمان طبق گروه بندی، اعلام می شود.
يکشنبه 2 دي 1397

برنامه هفته هفتم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز

برنامه هفته هفتم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز به اطلاع کلیه کارشناسان محترم می رساند برنامه هفته هفتم از کلاس‌های آموزشی سازمان طبق گروه بندی، اعلام می شود.
پنجشنبه 29 آذر 1397

اطلاعیه لغو کلاس

اطلاعیه لغو کلاس به اطلاع کلیه کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز می‌رساند کلاس‌های دروس دفترچه فهرست بهاء و تکنولوژی های نوین در مدیریت فضای سبز دکتر کریمی در روز چهارشنبه 28 / 9 / 97 برگزار نمی شود.
سه شنبه 27 آذر 1397

لغو کلاس

لغو کلاس لغو کلاس دفترچه فهرست بهاء روز دوشنبه
يکشنبه 25 آذر 1397

برنامه هفته ششم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز

برنامه هفته ششم کلاس‌های آموزش کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز به اطلاع کلیه کارشناسان محترم می رساند برنامه هفته ششم از کلاس‌های آموزشی سازمان طبق گروه بندی، اعلام می شود.
پنجشنبه 22 آذر 1397

جزوه شناخت ،امكان يابي و توسعه كشت گياهان دارويی و معطر در فضاي سبز

جزوه شناخت ،امكان يابي و توسعه كشت گياهان دارويی و معطر در فضاي سبز جزوه آموزشی دوره شناخت ،امكان يابي و توسعه كشت گياهان دارويی و معطر در فضاي سبز
پنجشنبه 22 آذر 1397