منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه پارک ایثار
يکشنبه 1 شهريور 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده مزایده بوفه های ائل گلی
دوشنبه 5 مرداد 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 23 تير 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری برخی پروژه های سازمان پارکها از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط
سه شنبه 23 تير 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی 
واگذاری تعدادی از پروژه های سازمان پارکها
پنجشنبه 11 تير 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید
دوشنبه 24 فروردين 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه 24 فروردين 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه واگذاری بخشی از نواحی تحت مدیریت سازمان جهت احداث و نگهداری فضای سبز
شنبه 25 بهمن 1393

آگهی مزایده

آگهی مزایده اجاره بخشی از بوفه ها زمین های ورزشی پارک ائل گلی و ائل باغی
شنبه 25 بهمن 1393