مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار

آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار
دوشنبه 10 آبان 1395

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پانصد هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
چهارشنبه 5 آبان 1395

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید پانصد هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
يکشنبه 11 مهر 1395

مزایده

آگهی مزایده ضایعات آهن آلات

آگهی مزایده ضایعات آهن آلات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آلات از قرار هر کیلوگرم 5000 ریال از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط اقدام نماید.
چهارشنبه 24 شهريور 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
دوشنبه 30 فروردين 1395

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
دوشنبه 10 اسفند 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه 10 اسفند 1394

آگهی مناقصه آزاد فضای سبز دور استخر

آگهی مناقصه آزاد فضای سبز دور استخر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه یک دور استخر ائل گلی از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
يکشنبه 11 بهمن 1394

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
يکشنبه 11 بهمن 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
پنجشنبه 26 آذر 1394