منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
يکشنبه 11 بهمن 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
پنجشنبه 26 آذر 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 17 آذر 1394

آگهی مناقصه عمومی /خرید یک میلیون و پانصد هزار عدد پیاز لاله

آگهی مناقصه عمومی /خرید یک میلیون و پانصد هزار عدد پیاز لاله خرید یک میلیون و پانصد هزار عدد پیاز لاله
چهارشنبه 1 مهر 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری
دوشنبه 16 شهريور 1394

آگهی مزایده

 آگهی مزایده آگهی مزایده بوفه های ائل گلی
يکشنبه 1 شهريور 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه پارک ایثار
يکشنبه 1 شهريور 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده مزایده بوفه های ائل گلی
دوشنبه 5 مرداد 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 23 تير 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری برخی پروژه های سازمان پارکها از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط
سه شنبه 23 تير 1394